شريط LED قابل للف طول 1.5 متر ستارت و STOP و اشارات و بريك THE TAIL BOXLAMP